Rodokmeň obce Pitelová

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec (48)

Narodenie
02. 11. 1781, Pitelová
Úmrtie
20. 03. 1830, Pitelová
Pohreb
23. 03. 1830
Zamestnanie
pastier v Pitelovej

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Kosorinská, rod. Drozdová

Dátum sobáša: 15. 11. 1801

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 19

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (2 mes.)

Narodenie: 26. 06. 1804, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1804, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (53)

Narodenie: 28. 07. 1807, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1860, Pitelová 10 (Tuberkulóza)

Anna Baranová Kubíková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (53)

Narodenie: 09. 02. 1810, Pitelová

Úmrtie: 10. 11. 1863, Pitelová 24 (Mádra (ochorenie maternice))

Ján Kosorinský alias Kuric/Hudec (9)

Narodenie: 05. 05. 1813, Pitelová

Úmrtie: 14. 12. 1822, Pitelová

Katarína Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (5 mes.)

Narodenie: 02. 12. 1815, Pitelová

Úmrtie: 04. 05. 1816, Pitelová

Michal Kosorinský alias Kuric/Hudec

Narodenie: 28. 09. 1817, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec (43)

Narodenie: 20. 09. 1821, Pitelová

Úmrtie: 02. 04. 1865, Pitelová 33 (Zápal pľúc)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Marko alias Kuric (31)

Narodenie: 20. 10. 1752, Pitelová

Úmrtie: 13. 09. 1784, Pitelová

Veronika Marková Kosorinská, rod. Straková alias Kuricová (55)

Narodenie: 06. 01. 1760, Pitelová

Úmrtie: 04. 01. 1816, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Lukáš Marko

Úmrtie: zomrel

Mária Marková (50)

Narodenie: 1708

Úmrtie: 04. 12. 1758, Pitelová

Tomáš Straka alias Kuric (59)

Narodenie: 1727, Pitelová

Úmrtie: 13. 03. 1786, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.