Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Kosorinská, rod. Drozdová (48)

Narodenie
1782, Nevoľné
Úmrtie
30. 03. 1830, Pitelová
Pohreb
01. 04. 1830

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec

Dátum sobáša: 15. 11. 1801

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 19

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (2 mes.)

Narodenie: 26. 06. 1804, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1804, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (53)

Narodenie: 28. 07. 1807, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1860, Pitelová 10 (Tuberkulóza)

Anna Baranová Kubíková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (53)

Narodenie: 09. 02. 1810, Pitelová

Úmrtie: 10. 11. 1863, Pitelová 24 (Mádra (ochorenie maternice))

Ján Kosorinský alias Kuric/Hudec (9)

Narodenie: 05. 05. 1813, Pitelová

Úmrtie: 14. 12. 1822, Pitelová

Katarína Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (5 mes.)

Narodenie: 02. 12. 1815, Pitelová

Úmrtie: 04. 05. 1816, Pitelová

Michal Kosorinský alias Kuric/Hudec

Narodenie: 28. 09. 1817, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec (43)

Narodenie: 20. 09. 1821, Pitelová

Úmrtie: 02. 04. 1865, Pitelová 33 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.