Rodokmeň obce Pitelová

Ján Malach (42)

Narodenie
27. 04. 1771, Pitelová
Úmrtie
05. 09. 1813, Pitelová
Pohreb
07. 09. 1813

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Malachová, rod. Jančová

Dátum sobáša: 18. 11. 1792

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Mária Malachová, rod. Henželová

Dátum sobáša: 25. 11. 1804

Vek ženícha: 33

Vek nevesty: 24

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Malach

Narodenie: 11. 12. 1793, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Malach (27)

Narodenie: 28. 05. 1796, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1824, Pitelová (Hemiplexia (paralýza alebo svalová slabosť prejavujúca sa na polovici tela))

Michal Malach (1)

Narodenie: 13. 08. 1799, Pitelová

Úmrtie: 27. 12. 1800, Pitelová

Laurinec Malach

Narodenie: 09. 08. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Martin Malach (1 deň)

Narodenie: 27. 10. 1804, Ihráč

Úmrtie: 27. 10. 1804, Ihráč

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Malach

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.