Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Kubík/Minka alias Páchnik (53)

Narodenie
02. 03. 1785, Pitelová
Úmrtie
27. 01. 1839, Pitelová
Pohreb
29. 01. 1839

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kubíková, rod. Radolfiová

Dátum sobáša: 15. 11. 1801

Vek ženícha: 16

Vek nevesty: 14

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Kubík/Minka alias Páchnik (2)

Narodenie: 09. 03. 1805, Pitelová

Úmrtie: 01. 04. 1807, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Kubíková/Minková alias Páchniková (24)

Narodenie: 08. 09. 1807, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1832, Pitelová

Pavol Kubík/Minka alias Páchnik (44)

Narodenie: 05. 01. 1810, Pitelová

Úmrtie: 20. 10. 1854, Pitelová 24 (Tuberkulóza)

Juraj Kubík/Minka alias Páchnik (2)

Narodenie: 21. 04. 1812, Pitelová

Úmrtie: 23. 04. 1814, Pitelová

Helena Kubíková/Minková alias Páchniková

Narodenie: 21. 04. 1815, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Juraj Kubík/Minka alias Páchnik (60)

Narodenie: 15. 04. 1817, Pitelová

Úmrtie: 26. 09. 1877, Pitelová 24 (Zápal pľúc)

Ondrej Kubík/Minka alias Páchnik (2)

Narodenie: 02. 11. 1819, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1822, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kubík (42)

Narodenie: 1747, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1789, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Gordánya (50)

Narodenie: 1747

Úmrtie: 04. 04. 1797, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.