Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková (1)

Narodenie
28. 03. 1838, Pitelová
Úmrtie
27. 07. 1839, Pitelová
Pohreb
29. 07. 1839

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Dovičiar alias Piatrik/Štefanka (31)

Narodenie: 09. 11. 1813, Pitelová

Úmrtie: 15. 03. 1845, Pitelová

Helena Dovičiarová Mališová Niklová, rod. Štefanková alias Marichelová (43)

Narodenie: 10. 06. 1819, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1863, Pitelová 50 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Dovičiar, rod. Piatrik (53)

Narodenie: 13. 11. 1773, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1827, Pitelová

Anna Dovičiarová/Žiaková alias Piatriková (48)

Narodenie: 30. 09. 1784, Pitelová

Úmrtie: 16. 09. 1833, Pitelová

Michal Štefanka alias Marichel (42)

Narodenie: 15. 04. 1787, Pitelová

Úmrtie: 22. 11. 1829, Pitelová

Katarína Štefanková, rod. Petrová (57)

Narodenie: 1786, Stará Kremnička

Úmrtie: 01. 01. 1843, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.