Rodokmeň obce Pitelová

Ján Kubík (42)

Narodenie
1747, Pitelová
Úmrtie
16. 12. 1789, Pitelová
Pohreb
18. 12. 1789

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kubíková, rod. Gordánya

Dátum sobáša: 24. 11. 1765

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 18

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Kubík alias Minka (40)

Narodenie: 05. 01. 1768, Pitelová

Úmrtie: 17. 12. 1808, Pitelová

Matúš Kubík

Narodenie: 13. 09. 1771, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ján Kubík (1 mes.)

Narodenie: 06. 12. 1776, Pitelová

Úmrtie: 21. 01. 1777, Pitelová

Alžbeta Kubíková (6)

Narodenie: 09. 11. 1777, Pitelová

Úmrtie: 30. 12. 1783, Pitelová

Mária Kňažková, rod. Kubíková (48)

Narodenie: 24. 02. 1780, Pitelová

Úmrtie: 19. 12. 1828, Pitelová

Jozef Kubík/Minka alias Páchnik (53)

Narodenie: 02. 03. 1785, Pitelová

Úmrtie: 27. 01. 1839, Pitelová

Martin Kubík alias Minka (58)

Narodenie: 25. 10. 1786, Pitelová

Úmrtie: 24. 01. 1845, Pitelová

Helena Kubíková

Narodenie: 18. 03. 1789, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.