Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Baran (60)

Narodenie
1728
Úmrtie
15. 12. 1788, Pitelová
Pohreb
17. 12. 1788

Manželstvá (1)

Deti (9)

Pavol Baran

Narodenie: 26. 01. 1754, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Matúš Baran (57)

Narodenie: 24. 08. 1756, Pitelová

Úmrtie: 08. 06. 1814, Pitelová

Alžbeta Baranová (37)

Narodenie: 24. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 02. 08. 1797, Pitelová

Mária Straková, rod. Baranová

Narodenie: 01. 02. 1762, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jakub Baran (51)

Narodenie: 22. 07. 1764, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1816, Pitelová

Helena Podhorová, rod. Baranová (34)

Narodenie: 23. 03. 1767, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1801, Pitelová

Juraj Baran (56)

Narodenie: 15. 04. 1770, Pitelová

Úmrtie: 24. 08. 1826, Pitelová (Zvracanie krvi)

Martin Baran (3)

Narodenie: 08. 11. 1772, Pitelová

Úmrtie: 17. 10. 1776, Pitelová

Tomáš Baran

Narodenie: 30. 08. 1775, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.