Rodokmeň obce Pitelová

Anna Baranová (63)

Narodenie
1731
Úmrtie
02. 07. 1794, Pitelová
Pohreb
03. 07. 1794

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (9) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Baran

Narodenie: 26. 01. 1754, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Matúš Baran (57)

Narodenie: 24. 08. 1756, Pitelová

Úmrtie: 08. 06. 1814, Pitelová

Alžbeta Baranová (37)

Narodenie: 24. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 02. 08. 1797, Pitelová

Mária Straková, rod. Baranová

Narodenie: 01. 02. 1762, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jakub Baran (51)

Narodenie: 22. 07. 1764, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1816, Pitelová

Helena Podhorová, rod. Baranová (34)

Narodenie: 23. 03. 1767, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1801, Pitelová

Juraj Baran (56)

Narodenie: 15. 04. 1770, Pitelová

Úmrtie: 24. 08. 1826, Pitelová (Zvracanie krvi)

Martin Baran (3)

Narodenie: 08. 11. 1772, Pitelová

Úmrtie: 17. 10. 1776, Pitelová

Tomáš Baran

Narodenie: 30. 08. 1775, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.