Rodokmeň obce Pitelová

Anna Záhorcová Baranová Čabáková, rod. Sklenková (57)

Narodenie
29. 11. 1787, Pitelová
Úmrtie
05. 09. 1845, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
07. 09. 1845, Pitelová

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Záhorec

Dátum sobáša: 27. 04. 1806

Vek ženícha: 29

Vek nevesty: 18

Michal Baran alias Záhorec

Dátum sobáša: 29. 04. 1822

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 34

Štefan Čabák

Dátum sobáša: 25. 04. 1842

Vek ženícha: 57

Vek nevesty: 54

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Záhorcová (1 mes.)

Narodenie: 05. 12. 1808, Pitelová

Úmrtie: 26. 01. 1809, Pitelová

Anna Záhorcová (5)

Narodenie: 02. 12. 1810, Pitelová

Úmrtie: 01. 05. 1816, Pitelová

Mária Záhorcová (3)

Narodenie: 09. 02. 1813, Pitelová

Úmrtie: 13. 04. 1816, Pitelová

Michal Záhorec (7 mes.)

Narodenie: 25. 09. 1815, Pitelová

Úmrtie: 07. 05. 1816, Pitelová

Juraj Záhorec

Narodenie: 08. 04. 1817, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Záhorec

Narodenie: 17. 08. 1819, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Baranová alias Záhorcová (5 mes.)

Narodenie: 24. 02. 1823, Pitelová

Úmrtie: 27. 07. 1823, Pitelová

Helena Novodomcová Jančová, rod. Baranová alias Záhorcová (45)

Narodenie: 15. 06. 1824, Pitelová

Úmrtie: 30. 09. 1869, Pitelová 41 (Zápal pľúc)

Ján Baran alias Záhorec

Narodenie: 11. 04. 1826, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Pavol Baran alias Záhorec (16)

Narodenie: 30. 06. 1830, Pitelová

Úmrtie: 26. 03. 1847, Pitelová (Pohmoždenie)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka (60)

Narodenie: 1744, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1804, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mojžišková (64)

Narodenie: 1743, Jastrabá

Úmrtie: 22. 07. 1807, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.