Rodokmeň obce Pitelová

Ján Podhora (18)

Narodenie
26. 11. 1874, Pitelová 31
Úmrtie
31. 08. 1893, Pitelová 31 (Týfus)
Pohreb
02. 09. 1893, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Podhora (48)

Narodenie: 29. 11. 1842, Pitelová

Úmrtie: 30. 08. 1891, Pitelová 31 (Angína)

Mária Podhorová, rod. Páchniková alias Kubíková (45)

Narodenie: 30. 03. 1846, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1892, Pitelová 31 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Podhora (44)

Narodenie: 13. 09. 1803, Pitelová

Úmrtie: 27. 05. 1848, Pitelová

Mária Podhorová Páchniková, rod. Struhárová (54)

Narodenie: 06. 12. 1805, Jastrabá

Úmrtie: 28. 01. 1860, Pitelová 31 (Tuberkulóza)

Ján Straka/Kuric alias Páchnik (41)

Narodenie: 13. 06. 1809, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Páchniková Sklenková, rod. Kubíková (45)

Narodenie: 13. 03. 1817, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1862, Pitelová 9 (Následky pôrodu)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.