Rodokmeň obce Pitelová

Matej Novodomec (56)

Narodenie
11. 02. 1779, Pitelová
Úmrtie
27. 02. 1835, Pitelová
Pohreb
01. 03. 1835

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Novodomcová, rod. Slašťanová

Dátum sobáša: 15. 11. 1801

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 22

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Novodomec (8 dní)

Narodenie: 25. 12. 1803, Pitelová

Úmrtie: 02. 01. 1804, Pitelová

Martin Novodomec

Narodenie: 02. 02. 1805, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Novodomec (1)

Narodenie: 16. 12. 1808, Pitelová

Úmrtie: 22. 04. 1810, Pitelová

Helena Šimunová, rod. Novodomcová

Narodenie: 09. 05. 1811, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Piatriková, rod. Novodomcová (44)

Narodenie: 18. 11. 1813, Pitelová

Úmrtie: 14. 08. 1858, Pitelová 51 (Tuberkulóza)

Jozef Novodomec (46)

Narodenie: 10. 01. 1817, Pitelová

Úmrtie: 25. 07. 1863, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Michal Novodomec

Narodenie: 05. 09. 1819, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Novodomec (57)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 08. 04. 1810, Pitelová

Anna Novodomcová (38)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 22. 04. 1791, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.