Rodokmeň obce Pitelová

Anna Malachová (64)

Narodenie
1759
Úmrtie
08. 05. 1823, Pitelová
Pohreb
10. 05. 1823

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Malach, rod. Macho

Dátum sobáša: 11. 05. 1795

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 36

Deti (9) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Malachová (3)

Narodenie: 29. 10. 1782, Pitelová

Úmrtie: 03. 09. 1786, Pitelová

Helena Malachová

Narodenie: 27. 08. 1784, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Sklenková, rod. Malachová (39)

Narodenie: 02. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1826, Pitelová

Jozef Malach (1)

Narodenie: 19. 03. 1790, Pitelová

Úmrtie: 28. 08. 1791, Pitelová

Katarína Piatriková Škriniarová, rod. Malachová (27)

Narodenie: 23. 10. 1792, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1819, Pitelová

Mária Malachová (6)

Narodenie: 14. 04. 1798, Pitelová

Úmrtie: 29. 08. 1804, Pitelová

Alžbeta Malachová (4 mes.)

Narodenie: 31. 05. 1800, Pitelová

Úmrtie: 24. 10. 1800, Pitelová

Martin Malach alias Štefanka (41)

Narodenie: 12. 10. 1801, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1842, Pitelová

Štefan Malach (2 mes.)

Narodenie: 07. 07. 1806, Pitelová

Úmrtie: 25. 09. 1806, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.