Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Kaňová, rod. Piatriková (50)

Narodenie
1741, Pitelová
Úmrtie
20. 02. 1791, Pitelová
Pohreb
22. 02. 1791

Manželstvá (1)

Martin Kaňa alias Kuric

Dátum sobáša: 21. 11. 1762

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 21

Deti (3)

Ján Kaňa alias Kuric (28)

Narodenie: 15. 06. 1764, Pitelová

Úmrtie: 24. 04. 1793, Pitelová

Helena Sklenková, rod. Kaňová alias Kuricová

Narodenie: 20. 04. 1766, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matúš Kaňa alias Kuric (32)

Narodenie: 24. 08. 1768, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1801, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.