Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Sklenka

Narodenie
22. 08. 1746, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Sklenková, rod. Páchniková

Dátum sobáša: 18. 11. 1764

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 17

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka

Narodenie: 28. 09. 1767, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Sklenka

Narodenie: 01. 08. 1769, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Juraj Sklenka (1)

Narodenie: 16. 04. 1772, Pitelová

Úmrtie: 29. 11. 1773, Pitelová

Judita Pastorková, rod. Sklenková (29)

Narodenie: 19. 10. 1774, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1804, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka (41)

Narodenie: 1729, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1770, Pitelová

Anna Sklenková, rod. Žiaková (56)

Narodenie: 1720, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1776, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.