Rodokmeň obce Pitelová

Helena Sklenková, rod. Malachová (46)

Narodenie
21. 03. 1752, Pitelová
Úmrtie
19. 01. 1799, Pitelová
Pohreb
21. 01. 1799

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Sklenka

Dátum sobáša: 20. 11. 1768

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 16

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Solárová, rod. Sklenková

Narodenie: 26. 07. 1771, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Kubíková, rod. Sklenková (38)

Narodenie: 27. 01. 1776, Pitelová

Úmrtie: 06. 05. 1814, Pitelová

Helena Sklenková (2)

Narodenie: 05. 02. 1781, Pitelová

Úmrtie: 01. 09. 1783, Pitelová

Jozef Sklenka (14)

Narodenie: 16. 02. 1786, Pitelová

Úmrtie: 16. 07. 1800, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Lukáš Malach (70)

Narodenie: 1692

Úmrtie: 17. 06. 1762, Pitelová

Mária Malachová (64)

Narodenie: 1706

Úmrtie: 21. 05. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.