Rodokmeň obce Pitelová

Helena Sklenková, rod. Malachová (46)

Narodenie
21. 03. 1752, Pitelová
Úmrtie
19. 01. 1799, Pitelová
Pohreb
21. 01. 1799

Manželstvá (1)

Štefan Sklenka

Dátum sobáša: 20. 11. 1768

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 16

Deti (4)

Anna Solárová, rod. Sklenková

Narodenie: 26. 07. 1771, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Kubíková, rod. Sklenková (38)

Narodenie: 27. 01. 1776, Pitelová

Úmrtie: 06. 05. 1814, Pitelová

Helena Sklenková (2)

Narodenie: 05. 02. 1781, Pitelová

Úmrtie: 01. 09. 1783, Pitelová

Jozef Sklenka (14)

Narodenie: 16. 02. 1786, Pitelová

Úmrtie: 16. 07. 1800, Pitelová

Rodičia

Lukáš Malach (70)

Narodenie: 1692

Úmrtie: 17. 06. 1762, Pitelová

Mária Malachová (64)

Narodenie: 1706

Úmrtie: 21. 05. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.