Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Sklenková, rod. Mališová (42)

Narodenie
15. 03. 1752, Pitelová
Úmrtie
14. 01. 1795, Pitelová
Pohreb
16. 01. 1795

Manželstvá (2)

Pavol Mališ, rod. Šimun

Dátum sobáša: 24. 11. 1776

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 24

Jakub Sklenka alias Mališ

Dátum sobáša: 27. 11. 1785

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 33

Deti (9)

Michal Mališ (50)

Narodenie: 25. 09. 1777, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1827, Pitelová

Juraj Mališ (11 mes.)

Narodenie: 21. 01. 1779, Pitelová

Úmrtie: 06. 01. 1780, Pitelová

Martin Mališ

Narodenie: 09. 11. 1780, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Beličková, rod. Mališová (36)

Narodenie: 16. 02. 1783, Pitelová

Úmrtie: 17. 11. 1819, Kľačany

Helena Sklenková alias Mališová (4)

Narodenie: 19. 09. 1786, Pitelová

Úmrtie: 25. 11. 1790, Pitelová

Katarína Sklenková alias Mališová (6)

Narodenie: 14. 06. 1789, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1795, Pitelová (Kiahne)

Ondrej Sklenka alias Mališ

Narodenie: 25. 11. 1790, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Helena Straková, rod. Sklenková alias Mališová

Narodenie: 27. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Sklenková alias Mališová (4 mes.)

Narodenie: 17. 12. 1794, Pitelová

Úmrtie: 03. 05. 1795, Pitelová

Rodičia

Štefan Mališ (47)

Narodenie: 1720, Pitelová

Úmrtie: 11. 07. 1767, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.