Rodokmeň obce Pitelová

Michal Šimun/Kaňa alias Poljak (60)

Narodenie
18. 09. 1800, Pitelová
Úmrtie
23. 10. 1860, Pitelová 13 (Bodné zranenie)
Pohreb
25. 10. 1860, Pitelová

Manželstvá (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Beňová Šimunová, rod. Štefanková

Dátum sobáša: 25. 11. 1822

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 27

Anna Šimunová, rod. Gašparíková

Dátum sobáša: 20. 06. 1842

Vek ženícha: 41

Vek nevesty: 38

Anna Šimunová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Dátum sobáša: 11. 06. 1849

Vek ženícha: 48

Vek nevesty: 23

Katarína Šimunová, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 23. 02. 1852

Vek ženícha: 51

Vek nevesty: 38

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Šimun alias Poljak (4 mes.)

Narodenie: 29. 10. 1824, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1825, Pitelová

Katarína Baranová Mlynárová, rod. Šimunová alias Poljaková

Narodenie: 01. 04. 1826, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Juliana Šimunová alias Poljaková

Narodenie: 19. 06. 1829, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Helena Šimunová alias Poljaková

Narodenie: 05. 05. 1832, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Tomáš Šimun alias Poljak (2)

Narodenie: 15. 01. 1845, Pitelová

Úmrtie: 02. 02. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Šimunová alias Poljaková

Narodenie: 12. 12. 1848, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Šimunová alias Poljaková (1 deň)

Narodenie: 28. 08. 1853, Pitelová 28

Úmrtie: 29. 08. 1853, Pitelová 43 (Slabosť)

Anna Šimunová alias Poljaková

Narodenie: 16. 10. 1854, Pitelová 30

Úmrtie: zomrela

Mária Šimunová alias Poljaková (1)

Narodenie: 29. 09. 1857, Pitelová 15

Úmrtie: 01. 09. 1859, Pitelová 15 (Slabosť)

Michal Šimun alias Poljak (1)

Narodenie: 12. 10. 1860, Pitelová 13

Úmrtie: 22. 06. 1862, Pitelová 13 (Nádor)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Šimun alias Kaňa (51)

Narodenie: 06. 06. 1759, Svätý Kríž

Úmrtie: 1811

Mária Šimunová, rod. Kaňová

Narodenie: 07. 08. 1766, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kaňa (74)

Narodenie: 1743, Pitelová

Úmrtie: 01. 01. 1817, Pitelová

Anna Kaňová, rod. Pinková (37)

Narodenie: 1741

Úmrtie: 16. 03. 1778, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.