Rodokmeň obce Pitelová

Ján Dovičiar (72)

Narodenie
11. 05. 1859, Pitelová 34
Úmrtie
04. 08. 1931
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Dovičiarová, rod. Páchniková alias Kaňová

Dátum sobáša: 20. 11. 1882

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 16

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Dovičiar

Narodenie: 10. 11. 1884, Pitelová 34

Úmrtie: zomrel

Ján Dovičiar (1)

Narodenie: 05. 10. 1887, Pitelová 34

Úmrtie: 09. 11. 1888, Pitelová 34 (Angína)

Jozef Dovičiar (27)

Narodenie: 20. 10. 1889, Pitelová 34

Úmrtie: 19. 11. 1916 (Vo vojne)

Mária Páchniková, rod. Dovičiarová

Narodenie: 22. 01. 1893, Pitelová 35

Úmrtie: zomrela

Katarína Kollárová, rod. Dovičiarová

Narodenie: 19. 02. 1897, Pitelová 34

Úmrtie: zomrela

Anton Dovičiar (59)

Narodenie: 02. 05. 1900, Pitelová

Úmrtie: 20. 09. 1959

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Dovičiar (71)

Narodenie: 30. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1891, Pitelová 34 (Astma a hernia)

Anna Dovičiarová, rod. Čabáková (45)

Narodenie: 25. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 29. 01. 1864, Pitelová 34 (Zadusenie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 22. 02. 1787, Pitelová

Úmrtie: 04. 04. 1837, Pitelová

Mária Dovičiarová, rod. Sklenková (47)

Narodenie: 07. 03. 1783, Pitelová

Úmrtie: 02. 07. 1830, Pitelová

Ján Čabák (72)

Narodenie: 03. 05. 1787, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1860, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová (60)

Narodenie: 06. 12. 1790, Jastrabá

Úmrtie: 30. 04. 1851, Pitelová (Poranenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.