Rodokmeň obce Pitelová

Ján Dovičiar (72)

Narodenie
11. 05. 1859, Pitelová 34
Úmrtie
04. 08. 1931
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Mária Dovičiarová, rod. Páchniková alias Kaňová

Dátum sobáša: 20. 11. 1882

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 16

Deti (6)

Martin Dovičiar

Narodenie: 10. 11. 1884, Pitelová 34

Úmrtie: zomrel

Ján Dovičiar (1)

Narodenie: 05. 10. 1887, Pitelová 34

Úmrtie: 09. 11. 1888, Pitelová 34 (Angína)

Jozef Dovičiar (27)

Narodenie: 20. 10. 1889, Pitelová 34

Úmrtie: 19. 11. 1916 (Vo vojne)

Mária Páchniková, rod. Dovičiarová

Narodenie: 22. 01. 1893, Pitelová 35

Úmrtie: zomrela

Katarína Kollárová, rod. Dovičiarová

Narodenie: 19. 02. 1897, Pitelová 34

Úmrtie: zomrela

Anton Dovičiar (59)

Narodenie: 02. 05. 1900, Pitelová

Úmrtie: 20. 09. 1959

Rodičia

Matej Dovičiar (71)

Narodenie: 30. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1891, Pitelová 34 (Astma a hernia)

Anna Dovičiarová, rod. Čabáková (45)

Narodenie: 25. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 29. 01. 1864, Pitelová 34 (Zadusenie)

Starí rodičia

Jozef Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 22. 02. 1787, Pitelová

Úmrtie: 04. 04. 1837, Pitelová

Mária Dovičiarová, rod. Sklenková (47)

Narodenie: 07. 03. 1783, Pitelová

Úmrtie: 02. 07. 1830, Pitelová

Ján Čabák (72)

Narodenie: 03. 05. 1787, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1860, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová (60)

Narodenie: 06. 12. 1790, Jastrabá

Úmrtie: 30. 04. 1851, Pitelová (Poranenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.