Rodokmeň obce Pitelová

Anna Straková, rod. Beličková

Narodenie
03. 07. 1806, Kľačany
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matúš Straka alias Kuric

Dátum sobáša: 15. 01. 1827

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 20

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ignác Straka alias Kuric

Narodenie: 29. 01. 1829, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rozália Straková alias Kuricová (7 mes.)

Narodenie: 17. 03. 1831, Pitelová

Úmrtie: 15. 11. 1831, Pitelová

Karolína Baranová Šimková, rod. Straková alias Kuricová (58)

Narodenie: 22. 05. 1833, Pitelová

Úmrtie: 12. 01. 1892, Pitelová 16 (Astma)

Katarína Straková alias Kuricová (1)

Narodenie: 10. 11. 1835, Pitelová

Úmrtie: 08. 12. 1836, Pitelová

Juliana Straková alias Kuricová

Narodenie: 02. 07. 1838, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Belička

Narodenie: 04. 10. 1780, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Anna Beličková, rod. Mališová (36)

Narodenie: 16. 02. 1783, Pitelová

Úmrtie: 17. 11. 1819, Kľačany

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Mališ, rod. Šimun

Narodenie: 11. 01. 1753, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Sklenková, rod. Mališová (42)

Narodenie: 15. 03. 1752, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.