Rodokmeň obce Pitelová

Mária Straková, rod. Piatriková (24)

Narodenie
10. 07. 1775, Pitelová
Úmrtie
16. 03. 1800, Pitelová
Pohreb
18. 03. 1800

Manželstvá (1)

Matúš Straka alias Kuric

Dátum sobáša: 15. 11. 1789

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 14

Deti (4)

Jozef Straka alias Kuric (1 mes.)

Narodenie: 03. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 24. 03. 1793, Pitelová

Alžbeta Straková alias Kuricová (1 deň)

Narodenie: 08. 06. 1797, Pitelová

Úmrtie: 08. 06. 1797, Pitelová

Jozef Straka alias Kuric (11 mes.)

Narodenie: 12. 03. 1799, Pitelová

Úmrtie: 03. 03. 1800, Pitelová

Mária Straková alias Kuricová (5 mes.)

Narodenie: 12. 03. 1799, Pitelová

Úmrtie: 26. 08. 1799, Pitelová

Rodičia

Michal Piatrik (47)

Narodenie: 19. 06. 1747, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1795, Pitelová

Anna Piatriková, rod. Pastierová (46)

Narodenie: 1756, Jalná

Úmrtie: 02. 03. 1802, Pitelová

Starí rodičia

Ondrej Piatrik (82)

Narodenie: 1696

Úmrtie: 08. 02. 1778, Pitelová

Mária Piatriková (52)

Narodenie: 1707

Úmrtie: 05. 08. 1759, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.