Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Koneracká, rod. Páchniková alias Mališová (59)

Narodenie
21. 02. 1822, Pitelová
Úmrtie
15. 07. 1881, Jastrabá 45 (Astma)
Pohreb
18. 07. 1881, Jalná

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Koneracký

Dátum sobáša: 13. 11. 1843

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 21

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Antónia Rafaelisová, rod. Koneracká (31)

Narodenie: 22. 04. 1847, Jastrabá

Úmrtie: 18. 09. 1878, Jastrabá 21 (Úplné ochrnutie polovice tela)

Mária Koneracká

Narodenie: 29. 10. 1850, Jastrabá

Úmrtie: zomrela

Štefan Koneracký

Narodenie: 27. 07. 1857, Jastrabá 54

Úmrtie: zomrel

Anna Koneracká

Narodenie: 31. 05. 1860, Jastrabá 54

Úmrtie: zomrela

Karolína Koneracká (78)

Narodenie: 13. 02. 1864, Jastrabá

Úmrtie: 20. 03. 1942

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Páchnik alias Mališ, rod. Gašparík (62)

Narodenie: 21. 11. 1782, Slaská

Úmrtie: 30. 01. 1845, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Palkoje (68)

Narodenie: 19. 06. 1777, Jastrabá

Úmrtie: 29. 10. 1845, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.