Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Koneracký (60)

Narodenie
26. 05. 1822, Jastrabá
Úmrtie
25. 05. 1883, Jastrabá 54 (Vodnatieľka)
Pohreb
27. 05. 1883, Jastrabá
Zamestnanie
mlynár v Jastrabej

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Koneracká, rod. Páchniková alias Mališová

Dátum sobáša: 13. 11. 1843

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 21

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Antónia Rafaelisová, rod. Koneracká (31)

Narodenie: 22. 04. 1847, Jastrabá

Úmrtie: 18. 09. 1878, Jastrabá 21 (Úplné ochrnutie polovice tela)

Mária Koneracká

Narodenie: 29. 10. 1850, Jastrabá

Úmrtie: zomrela

Štefan Koneracký

Narodenie: 27. 07. 1857, Jastrabá 54

Úmrtie: zomrel

Anna Koneracká

Narodenie: 31. 05. 1860, Jastrabá 54

Úmrtie: zomrela

Karolína Koneracká (78)

Narodenie: 13. 02. 1864, Jastrabá

Úmrtie: 20. 03. 1942

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.