Rodokmeň obce Pitelová

Matej Dovičiar (71)

Narodenie
30. 01. 1820, Pitelová
Úmrtie
19. 02. 1891, Pitelová 34 (Astma a hernia)
Pohreb
21. 02. 1891, Pitelová

Manželstvá (3)

Anna Dovičiarová, rod. Čabáková

Dátum sobáša: 25. 11. 1839

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 20

Paulína Dovičiarová, rod. Jančová

Dátum sobáša: 21. 11. 1864

Vek ženícha: 44

Vek nevesty: 24

Rozália Dovičiarová, rod. Blahová

Dátum sobáša: 22. 11. 1869

Vek ženícha: 49

Vek nevesty: 30

Deti (9)

Rozália Albertová, rod. Dovičiarová

Narodenie: 10. 12. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Tomáš Dovičiar (2 mes.)

Narodenie: 22. 12. 1846, Pitelová

Úmrtie: 26. 02. 1847, Pitelová

Mária Dovičiarová (4)

Narodenie: 09. 01. 1849, Pitelová

Úmrtie: 07. 05. 1853, Pitelová 35 (Potničky)

Anna Štefanková Sklenková, rod. Dovičiarová

Narodenie: 18. 02. 1851, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Michal Dovičiar (2)

Narodenie: 10. 10. 1854, Pitelová 36

Úmrtie: 27. 01. 1857, Pitelová 34 (Kašeľ)

Mária Dovičiarová (1)

Narodenie: 26. 10. 1856, Pitelová 35

Úmrtie: 12. 03. 1858, Pitelová 34 (Kašeľ)

Ján Dovičiar (72)

Narodenie: 11. 05. 1859, Pitelová 34

Úmrtie: 04. 08. 1931

Michal Dovičiar (5 mes.)

Narodenie: 20. 07. 1861, Pitelová 34

Úmrtie: 26. 12. 1861, Pitelová 34 (Kašeľ)

Katarína Dovičiarová (3)

Narodenie: 01. 06. 1874, Pitelová 34

Úmrtie: 24. 02. 1878, Pitelová 34 (Angína)

Rodičia

Jozef Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 22. 02. 1787, Pitelová

Úmrtie: 04. 04. 1837, Pitelová

Mária Dovičiarová, rod. Sklenková (47)

Narodenie: 07. 03. 1783, Pitelová

Úmrtie: 02. 07. 1830, Pitelová

Starí rodičia

Jakub Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 24. 07. 1749, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1800, Pitelová

Anna Dovičiarová, rod. Kosorinská (60)

Narodenie: 1750, Lutila

Úmrtie: 15. 03. 1810, Pitelová

Michal Sklenka (60)

Narodenie: 1744, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1804, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mojžišková (64)

Narodenie: 1743, Jastrabá

Úmrtie: 22. 07. 1807, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.