Rodokmeň obce Pitelová

Anna Dovičiarová, rod. Čabáková (45)

Narodenie
25. 01. 1819, Pitelová
Úmrtie
29. 01. 1864, Pitelová 34 (Zadusenie)
Pohreb
31. 01. 1864, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Dovičiar

Dátum sobáša: 25. 11. 1839

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 20

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Albertová, rod. Dovičiarová

Narodenie: 10. 12. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Tomáš Dovičiar (2 mes.)

Narodenie: 22. 12. 1846, Pitelová

Úmrtie: 26. 02. 1847, Pitelová

Mária Dovičiarová (4)

Narodenie: 09. 01. 1849, Pitelová

Úmrtie: 07. 05. 1853, Pitelová 35 (Potničky)

Anna Štefanková Sklenková, rod. Dovičiarová

Narodenie: 18. 02. 1851, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Michal Dovičiar (2)

Narodenie: 10. 10. 1854, Pitelová 36

Úmrtie: 27. 01. 1857, Pitelová 34 (Kašeľ)

Mária Dovičiarová (1)

Narodenie: 26. 10. 1856, Pitelová 35

Úmrtie: 12. 03. 1858, Pitelová 34 (Kašeľ)

Ján Dovičiar (72)

Narodenie: 11. 05. 1859, Pitelová 34

Úmrtie: 04. 08. 1931

Michal Dovičiar (5 mes.)

Narodenie: 20. 07. 1861, Pitelová 34

Úmrtie: 26. 12. 1861, Pitelová 34 (Kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Čabák (72)

Narodenie: 03. 05. 1787, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1860, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová (60)

Narodenie: 06. 12. 1790, Jastrabá

Úmrtie: 30. 04. 1851, Pitelová (Poranenie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Čabák (75)

Narodenie: 1734

Úmrtie: 08. 01. 1809, Pitelová

Dorota Čabáková, rod. Štefanková (53)

Narodenie: 08. 01. 1751, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1804, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.