Rodokmeň obce Pitelová

Mária Malachová, rod. Baranová (39)

Narodenie
16. 06. 1793, Pitelová
Úmrtie
30. 05. 1833, Pitelová
Pohreb
01. 06. 1833

Manželstvá (1)

Martin Malach

Dátum sobáša: 08. 11. 1812

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 19

Deti (7)

Matej Malach

Narodenie: 02. 02. 1815, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Malachová (7 mes.)

Narodenie: 03. 10. 1819, Pitelová

Úmrtie: 20. 05. 1820, Pitelová

Anna Skrovná, rod. Malachová (47)

Narodenie: 14. 05. 1821, Pitelová

Úmrtie: 09. 04. 1869, Pitelová 37 (Tuberkulóza)

Martin Malach

Narodenie: 09. 07. 1823, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ján Malach (1)

Narodenie: 04. 06. 1826, Pitelová

Úmrtie: 18. 02. 1828, Pitelová

Kristína Malachová (6 mes.)

Narodenie: 25. 07. 1829, Pitelová

Úmrtie: 24. 02. 1830, Pitelová

Tomáš Malach (35)

Narodenie: 22. 12. 1831, Pitelová

Úmrtie: 01. 09. 1867, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Rodičia

Matúš Baran (57)

Narodenie: 24. 08. 1756, Pitelová

Úmrtie: 08. 06. 1814, Pitelová

Helena Baranová, rod. Forgáčová (49)

Narodenie: 30. 04. 1765, Trnavá Hora

Úmrtie: 15. 09. 1814, Pitelová

Starí rodičia

Tomáš Baran (60)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 15. 12. 1788, Pitelová

Anna Baranová (63)

Narodenie: 1731

Úmrtie: 02. 07. 1794, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.