Rodokmeň obce Pitelová

Anna Beňová Piatriková, rod. Trokšiarová alias Paukoje

Narodenie
24. 12. 1813, Jastrabá
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Beňo/Štefanka alias Poljak

Dátum sobáša: 11. 11. 1839

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 25

Jozef Piatrik

Dátum sobáša: 1846

Vek ženícha: 35

Vek nevesty: 32

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Apolónia Beňová/Štefanková alias Poljaková (5 mes.)

Narodenie: 27. 12. 1841, Pitelová

Úmrtie: 30. 05. 1842, Pitelová

Terézia Beňová/Štefanková alias Poljaková (2)

Narodenie: 23. 10. 1843, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1846, Pitelová (Čierny kašeľ)

Jozef Beňo/Štefanka alias Poljak (2 mes.)

Narodenie: 14. 03. 1846, Pitelová

Úmrtie: 10. 06. 1846, Pitelová (Šarlach)

Ján Piatrik (10 dní)

Narodenie: 19. 06. 1847, Pitelová

Úmrtie: 29. 06. 1847, Pitelová

Ján Piatrik (34)

Narodenie: 17. 06. 1848, Pitelová

Úmrtie: 24. 05. 1883, Pitelová 15 (Astma)

Martin Piatrik (8 dní)

Narodenie: 12. 11. 1850, Pitelová

Úmrtie: 20. 11. 1850, Pitelová (Poranenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.