Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Beňo/Štefanka alias Poljak (27)

Narodenie
21. 01. 1819, Pitelová
Úmrtie
18. 06. 1846, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
20. 06. 1846, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Beňová Piatriková, rod. Trokšiarová alias Paukoje

Dátum sobáša: 11. 11. 1839

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 25

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Apolónia Beňová/Štefanková alias Poljaková (5 mes.)

Narodenie: 27. 12. 1841, Pitelová

Úmrtie: 30. 05. 1842, Pitelová

Terézia Beňová/Štefanková alias Poljaková (2)

Narodenie: 23. 10. 1843, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1846, Pitelová (Čierny kašeľ)

Jozef Beňo/Štefanka alias Poljak (2 mes.)

Narodenie: 14. 03. 1846, Pitelová

Úmrtie: 10. 06. 1846, Pitelová (Šarlach)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Beňo alias Štefanka

Narodenie: 22. 11. 1797, Lovča

Úmrtie: zomrel

Anna Beňová Šimunová, rod. Štefanková (47)

Narodenie: 1795, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1842, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.