Rodokmeň obce Pitelová

Mária Sklenková, rod. Karkušová alias Šimunová (58)

Narodenie
17. 12. 1817, Bartošova Lehôtka
Úmrtie
30. 05. 1876, Bartošova Lehôtka (Starobné zoslabnutie)
Pohreb
01. 06. 1876, Bartošova Lehôtka

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Sklenka

Dátum sobáša: 22. 11. 1841

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 23

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Sklenková

Narodenie: 03. 12. 1844, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrela

Ján Sklenka

Narodenie: 24. 06. 1847, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Karkuš alias Šimun

Narodenie: 26. 11. 1794, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Karkušová, rod. Ceizelová (38)

Narodenie: 25. 05. 1793, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 04. 09. 1831, Bartošova Lehôtka (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.