Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Hricová, rod. Ivanová

Narodenie
28. 09. 1872, Kľačany 3
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Hric

Dátum sobáša: 25. 11. 1891

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kubíková, rod. Hricová (60)

Narodenie: 01. 01. 1891, Kľačany 3

Úmrtie: 05. 04. 1951, Ihráč

Štefan Hric (3)

Narodenie: 18. 08. 1892, Ihráč 27

Úmrtie: 26. 07. 1896

Katarína Hricová (1 mes.)

Narodenie: 21. 01. 1895, Ihráč 27

Úmrtie: 01. 03. 1895, Ihráč 27 (Kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Adolf Ivan (46)

Narodenie: 24. 02. 1836, Kľačany

Úmrtie: 01. 05. 1882, Kľačany 5 (Tuberkulóza)

Anna Ivanová, rod. Páločná alias Žiaková (59)

Narodenie: 20. 04. 1843, Pitelová

Úmrtie: 18. 11. 1902, Ihráč (Zápal pľúc)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Ivan (66)

Narodenie: 20. 06. 1813, Kľačany

Úmrtie: 07. 05. 1880, Kľačany 3 (Škvrnitý týfus)

Alžbeta Ivanová, rod. Štefanková alias Marichelová (23)

Narodenie: 04. 06. 1816, Pitelová

Úmrtie: 17. 11. 1839, Kľačany

Michal Páločný alias Žiak (50)

Narodenie: 22. 08. 1802, Pitelová

Úmrtie: 20. 09. 1852, Pitelová 29 (Vodnatieľka)

Alžbeta Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (39)

Narodenie: 30. 10. 1810, Pitelová

Úmrtie: 15. 07. 1850, Pitelová (Vodnatieľka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.