Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Koneracký

Narodenie
27. 07. 1857, Jastrabá 54
Úmrtie
zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Koneracký (60)

Narodenie: 26. 05. 1822, Jastrabá

Úmrtie: 25. 05. 1883, Jastrabá 54 (Vodnatieľka)

Katarína Koneracká, rod. Páchniková alias Mališová (59)

Narodenie: 21. 02. 1822, Pitelová

Úmrtie: 15. 07. 1881, Jastrabá 45 (Astma)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Páchnik alias Mališ, rod. Gašparík (62)

Narodenie: 21. 11. 1782, Slaská

Úmrtie: 30. 01. 1845, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Palkoje (68)

Narodenie: 19. 06. 1777, Jastrabá

Úmrtie: 29. 10. 1845, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.