Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Šimunová, rod. Sklenková

Narodenie
1814, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Šimun/Kaňa alias Poljak

Dátum sobáša: 23. 02. 1852

Vek ženícha: 51

Vek nevesty: 38

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Šimunová alias Poljaková (1 deň)

Narodenie: 28. 08. 1853, Pitelová 28

Úmrtie: 29. 08. 1853, Pitelová 43 (Slabosť)

Anna Šimunová alias Poljaková

Narodenie: 16. 10. 1854, Pitelová 30

Úmrtie: zomrela

Mária Šimunová alias Poljaková (1)

Narodenie: 29. 09. 1857, Pitelová 15

Úmrtie: 01. 09. 1859, Pitelová 15 (Slabosť)

Michal Šimun alias Poljak (1)

Narodenie: 12. 10. 1860, Pitelová 13

Úmrtie: 22. 06. 1862, Pitelová 13 (Nádor)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.