Rodokmeň obce Pitelová

Anna Štefanková Sklenková, rod. Dovičiarová

Narodenie
18. 02. 1851, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2)

Michal Štefanka

Dátum sobáša: 11. 11. 1872

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 21

Ján Sklenka

Dátum sobáša: 01. 06. 1892

Vek ženícha: 54

Vek nevesty: 41

Deti (4)

Ján Štefanka (5)

Narodenie: 25. 10. 1875, Pitelová 27

Úmrtie: 15. 02. 1881, Pitelová 27 (Zápal mozgu)

Karolína Luptáková, rod. Štefanková

Narodenie: 17. 03. 1879, Pitelová 27

Úmrtie: zomrela

Jozef Štefanka (3 mes.)

Narodenie: 22. 03. 1882, Pitelová 27

Úmrtie: 08. 07. 1882, Pitelová 27 (Hnačka)

Michal Štefanka (75)

Narodenie: 24. 07. 1883, Pitelová 27

Úmrtie: 1959

Rodičia

Matej Dovičiar (71)

Narodenie: 30. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1891, Pitelová 34 (Astma a hernia)

Anna Dovičiarová, rod. Čabáková (45)

Narodenie: 25. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 29. 01. 1864, Pitelová 34 (Zadusenie)

Starí rodičia

Jozef Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 22. 02. 1787, Pitelová

Úmrtie: 04. 04. 1837, Pitelová

Mária Dovičiarová, rod. Sklenková (47)

Narodenie: 07. 03. 1783, Pitelová

Úmrtie: 02. 07. 1830, Pitelová

Ján Čabák (72)

Narodenie: 03. 05. 1787, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1860, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová (60)

Narodenie: 06. 12. 1790, Jastrabá

Úmrtie: 30. 04. 1851, Pitelová (Poranenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.