Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Straková Kollárová, rod. Trokšiarová (51)

Narodenie
06. 08. 1787, Kľačany
Úmrtie
14. 02. 1839, Pitelová
Pohreb
16. 02. 1839

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matúš Straka alias Kuric

Dátum sobáša: 16. 08. 1812

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 25

Štefan Kollár alias Piatrik

Dátum sobáša: 19. 10. 1828

Vek ženícha: 41

Vek nevesty: 41

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kollárová, rod. Straková alias Kuricová

Narodenie: 15. 07. 1813, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Straka alias Kuric (11 dní)

Narodenie: 03. 03. 1816, Pitelová

Úmrtie: 14. 03. 1816, Pitelová

Helena Pastorková, rod. Straková alias Kuricová (62)

Narodenie: 16. 02. 1817, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1879, Kľačany 22 (Zranenie)

Alžbeta Straková alias Kuricová (8)

Narodenie: 18. 09. 1819, Pitelová

Úmrtie: 22. 10. 1827, Pitelová

Jozef Straka alias Kuric (11 mes.)

Narodenie: 24. 10. 1826, Pitelová

Úmrtie: 21. 10. 1827, Pitelová

Karolína Pastorková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (47)

Narodenie: 05. 12. 1829, Pitelová

Úmrtie: 25. 02. 1877, Kľačany 13 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.