Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Karkuš alias Šimun

Narodenie
26. 11. 1794, Bartošova Lehôtka
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Karkušová, rod. Ceizelová

Dátum sobáša: 13. 11. 1815

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 22

Helena Záhorcová Behanovská Karkušová, rod. Mališová

Dátum sobáša: 13. 02. 1832

Vek ženícha: 37

Vek nevesty: 32

Mária Sklenková Karkušová, rod. Kosorinská alias Kuricová

Dátum sobáša: 27. 11. 1837

Vek ženícha: 43

Vek nevesty: 45

Deti (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Sklenková, rod. Karkušová alias Šimunová (58)

Narodenie: 17. 12. 1817, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 30. 05. 1876, Bartošova Lehôtka (Starobné zoslabnutie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.