Rodokmeň obce Pitelová

Michal Štefanka (75)

Narodenie
24. 07. 1883, Pitelová 27
Úmrtie
1959
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Forgáčová, rod. Štefanková (79)

Narodenie: 08. 03. 1907

Úmrtie: 18. 06. 1986

Mária Kollárová, rod. Štefanková (77)

Narodenie: 05. 07. 1909, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1986

Pavol Štefanka (50)

Narodenie: 26. 10. 1913

Úmrtie: 23. 09. 1964

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Štefanka (41)

Narodenie: 24. 09. 1848, Pitelová

Úmrtie: 15. 08. 1890, Paňa

Anna Štefanková Sklenková, rod. Dovičiarová

Narodenie: 18. 02. 1851, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Baran alias Štefanka (29)

Narodenie: 25. 01. 1824, Pitelová

Úmrtie: 16. 11. 1853, Pitelová 27 (Tuberkulóza)

Helena Štefanková Podhorová, rod. Kubíková alias Minková (54)

Narodenie: 14. 12. 1825, Pitelová

Úmrtie: 30. 05. 1880, Pitelová 31 (Kašeľ)

Matej Dovičiar (71)

Narodenie: 30. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1891, Pitelová 34 (Astma a hernia)

Anna Dovičiarová, rod. Čabáková (45)

Narodenie: 25. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 29. 01. 1864, Pitelová 34 (Zadusenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.