Rodokmeň obce Pitelová

Michal Štefanka (75)

Narodenie
24. 07. 1883, Pitelová 27
Úmrtie
1959
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Deti (3)

Rozália Forgáčová, rod. Štefanková (79)

Narodenie: 08. 03. 1907

Úmrtie: 18. 06. 1986

Mária Kollárová, rod. Štefanková (77)

Narodenie: 05. 07. 1909, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1986

Pavol Štefanka (50)

Narodenie: 26. 10. 1913

Úmrtie: 23. 09. 1964

Rodičia

Michal Štefanka (41)

Narodenie: 24. 09. 1848, Pitelová

Úmrtie: 15. 08. 1890, Paňa

Anna Štefanková Sklenková, rod. Dovičiarová

Narodenie: 18. 02. 1851, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Jozef Baran alias Štefanka (29)

Narodenie: 25. 01. 1824, Pitelová

Úmrtie: 16. 11. 1853, Pitelová 27 (Tuberkulóza)

Helena Štefanková Podhorová, rod. Kubíková alias Minková (54)

Narodenie: 14. 12. 1825, Pitelová

Úmrtie: 30. 05. 1880, Pitelová 31 (Kašeľ)

Matej Dovičiar (71)

Narodenie: 30. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1891, Pitelová 34 (Astma a hernia)

Anna Dovičiarová, rod. Čabáková (45)

Narodenie: 25. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 29. 01. 1864, Pitelová 34 (Zadusenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.