Rodokmeň obce Pitelová

Ján Šimun/Kaňa alias Kubík

Narodenie
03. 02. 1796, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Šimunová, rod. Kubíková

Dátum sobáša: 27. 11. 1815

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 17

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Šimunová alias Kubíková (17 dní)

Narodenie: 03. 09. 1820, Pitelová

Úmrtie: 20. 09. 1820, Pitelová

Ján Šimun alias Kubík

Narodenie: 31. 12. 1821, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Šimun alias Kubík

Narodenie: 27. 08. 1825, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Šimun alias Kaňa (51)

Narodenie: 06. 06. 1759, Svätý Kríž

Úmrtie: 1811

Mária Šimunová, rod. Kaňová

Narodenie: 07. 08. 1766, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kaňa (74)

Narodenie: 1743, Pitelová

Úmrtie: 01. 01. 1817, Pitelová

Anna Kaňová, rod. Pinková (37)

Narodenie: 1741

Úmrtie: 16. 03. 1778, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.