Rodokmeň obce Pitelová

Michal Bulík (53)

Narodenie
22. 09. 1777, Jalná
Úmrtie
02. 10. 1830, Pitelová
Pohreb
04. 10. 1830

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Bulíková, rod. Páchniková alias Kaňová

Dátum sobáša: 28. 01. 1810

Vek ženícha: 32

Vek nevesty: 27

Zuzana Bulíková, rod. Kučerová

Dátum sobáša: 13. 01. 1823

Vek ženícha: 45

Vek nevesty: 34

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Bulíková (2)

Narodenie: 05. 07. 1811, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1813, Pitelová

Štefan Bulík (2)

Narodenie: 09. 12. 1816, Pitelová

Úmrtie: 12. 02. 1819, Pitelová

Ján Bulík (2)

Narodenie: 28. 04. 1820, Pitelová

Úmrtie: 11. 09. 1822, Pitelová

Michal Bulík (1 mes.)

Narodenie: 10. 09. 1822, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1822, Pitelová

Mária Bulíková

Narodenie: 20. 11. 1823, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Veronika Bulíková (2)

Narodenie: 25. 05. 1826, Pitelová

Úmrtie: 09. 06. 1828, Pitelová

Alžbeta Bulíková

Narodenie: 27. 08. 1828, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.