Rodokmeň obce Pitelová

Ján Novodomec (39)

Narodenie
05. 06. 1770, Pitelová
Úmrtie
02. 06. 1810, Pitelová
Pohreb
04. 06. 1810

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Novodomcová Hudecová, rod. Nemcová

Dátum sobáša: 16. 11. 1794

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 21

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Novodomcová (7)

Narodenie: 15. 05. 1797, Pitelová

Úmrtie: 28. 09. 1804, Pitelová (Kiahne)

Anna Novodomcová (7 mes.)

Narodenie: 09. 04. 1801, Pitelová

Úmrtie: 03. 12. 1801, Pitelová

Alžbeta Novodomcová (10 mes.)

Narodenie: 20. 10. 1803, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1804, Pitelová (Kiahne)

Tomáš Novodomec (1)

Narodenie: 03. 12. 1805, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1806, Pitelová

Ján Novodomec

Narodenie: 28. 12. 1807, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Novodomec (57)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 08. 04. 1810, Pitelová

Anna Novodomcová (38)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 22. 04. 1791, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.