Rodokmeň obce Pitelová

Melichar Štefanka (66)

Narodenie
05. 01. 1757, Pitelová
Úmrtie
05. 09. 1823, Pitelová
Pohreb
08. 09. 1823

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Štefanková, rod. Kaňová

Dátum sobáša: 20. 11. 1774

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 20

Mária Štefanková, rod. Krajčíková

Dátum sobáša: 26. 04. 1795

Vek ženícha: 38

Vek nevesty: 25

Anna Kosorinská Štefanková

Dátum sobáša: 22. 11. 1819

Vek ženícha: 62

Vek nevesty: 50

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Páchniková alias Štefanková (49)

Narodenie: 24. 09. 1777, Pitelová

Úmrtie: 05. 01. 1827, Pitelová (Tuberkulóza)

Katarína Štefanková

Narodenie: 17. 11. 1779, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Juraj Štefanka (6)

Narodenie: 15. 04. 1782, Pitelová

Úmrtie: 23. 02. 1789, Pitelová

Tomáš Štefanka (6)

Narodenie: 02. 12. 1784, Pitelová

Úmrtie: 05. 10. 1791, Pitelová

Michal Štefanka alias Marichel (42)

Narodenie: 15. 04. 1787, Pitelová

Úmrtie: 22. 11. 1829, Pitelová

Mária Štefanková (1)

Narodenie: 15. 08. 1789, Pitelová

Úmrtie: 03. 10. 1790, Pitelová

Juraj Štefanka

Narodenie: 08. 04. 1796, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Štefanka (2)

Narodenie: 15. 07. 1798, Pitelová

Úmrtie: 18. 01. 1801, Pitelová

Martin Štefanka (2 mes.)

Narodenie: 06. 11. 1801, Pitelová

Úmrtie: 19. 01. 1802, Pitelová

Mária Štefanková (1)

Narodenie: 29. 11. 1802, Pitelová

Úmrtie: 25. 10. 1804, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jakub Štefanka (65)

Narodenie: 1705, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.