Rodokmeň obce Pitelová

Ján Straka/Kuric alias Páchnik (41)

Narodenie
13. 06. 1809, Pitelová
Úmrtie
26. 11. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
28. 11. 1850, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Páchniková Sklenková, rod. Kubíková

Dátum sobáša: 11. 02. 1839

Vek ženícha: 29

Vek nevesty: 21

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Páchniková, rod. Páchniková alias Kubíková (61)

Narodenie: 29. 09. 1842, Pitelová

Úmrtie: 26. 01. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)

Mária Podhorová, rod. Páchniková alias Kubíková (45)

Narodenie: 30. 03. 1846, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1892, Pitelová 31 (Tuberkulóza)

Anna Páchniková alias Kubíková (1)

Narodenie: 23. 09. 1848, Pitelová

Úmrtie: 02. 11. 1849, Pitelová (Kiahne)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Straka/Kuric alias Páchnik (43)

Narodenie: 30. 11. 1779, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1823, Pitelová

Anna Straková, rod. Majerová

Narodenie: 24. 02. 1783, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Straka alias Kuric (53)

Narodenie: 23. 03. 1756, Pitelová

Úmrtie: 29. 01. 1810, Pitelová

Judita Straková, rod. Žiaková (35)

Narodenie: 05. 10. 1755, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1790, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.