Rodokmeň obce Pitelová

Mária Páchniková Sklenková, rod. Kubíková (45)

Narodenie
13. 03. 1817, Pitelová
Úmrtie
21. 04. 1862, Pitelová 9 (Následky pôrodu)
Pohreb
23. 04. 1862, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Straka/Kuric alias Páchnik

Dátum sobáša: 11. 02. 1839

Vek ženícha: 29

Vek nevesty: 21

Ján Sklenka alias Mališ

Dátum sobáša: 11. 09. 1855

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 38

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Páchniková, rod. Páchniková alias Kubíková (61)

Narodenie: 29. 09. 1842, Pitelová

Úmrtie: 26. 01. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)

Mária Podhorová, rod. Páchniková alias Kubíková (45)

Narodenie: 30. 03. 1846, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1892, Pitelová 31 (Tuberkulóza)

Anna Páchniková alias Kubíková (1)

Narodenie: 23. 09. 1848, Pitelová

Úmrtie: 02. 11. 1849, Pitelová (Kiahne)

Karolína Sklenková alias Mališová (7)

Narodenie: 17. 09. 1856, Pitelová 6

Úmrtie: 16. 07. 1864, Pitelová 11 (Nádor, skorbut)

Štefan Sklenka alias Mališ

Narodenie: 26. 12. 1857, Pitelová 11

Úmrtie: zomrel

František Sklenka alias Mališ (1 mes.)

Narodenie: 24. 12. 1860, Pitelová 11

Úmrtie: 23. 02. 1861, Pitelová 11 (Kožné ochorenie)

Jozef Sklenka alias Mališ (1 mes.)

Narodenie: 24. 12. 1860, Pitelová 11

Úmrtie: 22. 02. 1861, Pitelová 11 (Kožné ochorenie)

Katarína Sklenková alias Mališová (16 dní)

Narodenie: 19. 04. 1862, Pitelová 11

Úmrtie: 05. 05. 1862, Pitelová 9 (Slabosť)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Kubík, rod. Hric/Kováčik (56)

Narodenie: 1791, Ihráč

Úmrtie: 10. 03. 1847, Pitelová (Horúčka)

Anna Kubíková (42)

Narodenie: 26. 07. 1795, Pitelová

Úmrtie: 05. 12. 1837, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kubík (46)

Narodenie: 23. 08. 1765, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1812, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Piatriková (42)

Narodenie: 28. 01. 1769, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1811, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.