Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Páchniková, rod. Páchniková alias Kubíková (61)

Narodenie
29. 09. 1842, Pitelová
Úmrtie
26. 01. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)

Manželstvá (1)

Pavol Páchnik alias Mališ

Dátum sobáša: 18. 11. 1861

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 19

Deti (6)

Anna Piatriková, rod. Páchniková alias Mališová

Narodenie: 31. 05. 1863, Pitelová 12

Úmrtie: zomrela

Mária Páchniková alias Mališová (7 mes.)

Narodenie: 17. 07. 1865, Pitelová 12

Úmrtie: 28. 02. 1866, Pitelová 12 (Podvýživa)

Ján Páchnik alias Mališ (1)

Narodenie: 01. 01. 1870, Pitelová 12

Úmrtie: 09. 01. 1871, Pitelová 12 (Angína)

Štefan Páchnik alias Mališ (45)

Narodenie: 07. 01. 1872, Pitelová 12

Úmrtie: 12. 03. 1917 (Vo vojne)

Mária Páchniková alias Mališová

Narodenie: 04. 06. 1877, Pitelová 12

Úmrtie: zomrela

Ján Páchnik alias Mališ (9 dní)

Narodenie: 05. 01. 1881, Pitelová 12

Úmrtie: 14. 01. 1881, Pitelová 12 (Vnútorné bolesti)

Rodičia

Ján Straka/Kuric alias Páchnik (41)

Narodenie: 13. 06. 1809, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Páchniková Sklenková, rod. Kubíková (45)

Narodenie: 13. 03. 1817, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1862, Pitelová 9 (Následky pôrodu)

Starí rodičia

Ondrej Straka/Kuric alias Páchnik (43)

Narodenie: 30. 11. 1779, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1823, Pitelová

Anna Straková, rod. Majerová

Narodenie: 24. 02. 1783, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Pavol Kubík, rod. Hric/Kováčik (56)

Narodenie: 1791, Ihráč

Úmrtie: 10. 03. 1847, Pitelová (Horúčka)

Anna Kubíková (42)

Narodenie: 26. 07. 1795, Pitelová

Úmrtie: 05. 12. 1837, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.