Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Šimun alias Poljak (2)

Narodenie
15. 01. 1845, Pitelová
Úmrtie
02. 02. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
04. 02. 1847, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Šimun/Kaňa alias Poljak (60)

Narodenie: 18. 09. 1800, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1860, Pitelová 13 (Bodné zranenie)

Anna Šimunová, rod. Gašparíková (45)

Narodenie: 1804

Úmrtie: 14. 03. 1849, Pitelová (Zápalové ochorenie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Šimun alias Kaňa (51)

Narodenie: 06. 06. 1759, Svätý Kríž

Úmrtie: 1811

Mária Šimunová, rod. Kaňová

Narodenie: 07. 08. 1766, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Juraj Gašparík (42)

Narodenie: 18. 08. 1768, Kľačany

Úmrtie: 16. 12. 1810, Pitelová

Mária Gašparíková, rod. Minková alias Kováčová (29)

Narodenie: 08. 12. 1777, Pitelová

Úmrtie: 13. 06. 1807, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.