Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Mališ (52)

Narodenie
15. 03. 1821, Kľačany
Úmrtie
24. 10. 1873, Kľačany 7 (Vodnatieľka)
Pohreb
26. 10. 1873, Kľačany

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Agnesa Mališová, rod. Malachová

Dátum sobáša: 05. 10. 1857

Vek ženícha: 36

Vek nevesty: 22

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Mališ

Narodenie: 25. 09. 1858, Kľačany 7

Úmrtie: zomrel

Anna Mališová

Narodenie: 23. 12. 1860, Kľačany 7

Úmrtie: zomrela

Jozef Mališ (7 mes.)

Narodenie: 10. 09. 1864, Kľačany 7

Úmrtie: 21. 04. 1865, Kľačany 7 (Podvýživa)

Mária Mališová (9)

Narodenie: 20. 07. 1867, Kľačany

Úmrtie: 01. 07. 1877, Pitelová 29 (Zápcha)

Katarína Mališová

Narodenie: 28. 02. 1869, Kľačany 7

Úmrtie: zomrela

Jozef Mališ (13 dní)

Narodenie: 01. 01. 1874, Kľačany 7

Úmrtie: 14. 01. 1874, Kľačany 7 (Slabosť)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.