Rodokmeň obce Pitelová

Mária Beňušková (4 mes.)

Narodenie
27. 08. 1858, Jastrabá 23
Úmrtie
16. 01. 1859, Jastrabá 23 (Kašeľ)
Pohreb
18. 01. 1859, Jastrabá

Rodičia

Filip Beňuška (56)

Narodenie: 23. 09. 1829, Jastrabá

Úmrtie: 22. 10. 1885, Jastrabá 70 (Astma)

Viktória Beňušková, rod. Skrovná (66)

Narodenie: 06. 09. 1828, Pitelová

Úmrtie: 01. 06. 1895, Jastrabá 70 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Jozef Skrovný (59)

Narodenie: 14. 02. 1774, Pitelová

Úmrtie: 18. 04. 1833, Pitelová

Mária Skrovná, rod. Škriniarová

Narodenie: 02. 06. 1796, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.