Rodokmeň obce Pitelová

Mária Beličková, rod. Sklenková (30)

Narodenie
18. 10. 1802, Pitelová
Úmrtie
03. 11. 1832, Kľačany
Pohreb
05. 11. 1832

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Belička

Dátum sobáša: 20. 11. 1820

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 18

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Belička

Narodenie: 13. 11. 1824, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Sabina Beličková (42)

Narodenie: 24. 04. 1828, Kľačany

Úmrtie: 14. 03. 1871, Pitelová (Vodnatieľka)

Agnesa Beličková

Narodenie: 29. 10. 1832, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Cecília Beličková (2)

Narodenie: 29. 10. 1832, Kľačany

Úmrtie: 20. 05. 1835, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Sklenka (54)

Narodenie: 12. 03. 1752, Pitelová

Úmrtie: 02. 03. 1807, Pitelová

Mária Sklenková Marková, rod. Beňová

Narodenie: 10. 01. 1776, Lovča

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Sklenka (62)

Narodenie: 1717

Úmrtie: 25. 09. 1779, Pitelová

Dorota Sklenková (85)

Narodenie: 1710

Úmrtie: 26. 03. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.