Rodokmeň obce Pitelová

Paulína Sklenková, rod. Kubíková alias Minková (41)

Narodenie
22. 12. 1862, Pitelová 56
Úmrtie
02. 12. 1904, Pitelová (Tuberkulóza)

Manželstvá (1)

Štefan Sklenka alias Mališ

Dátum sobáša: 10. 11. 1879

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 16

Deti (6)

Štefan Sklenka alias Mališ

Narodenie: 19. 12. 1880, Pitelová 51

Úmrtie: zomrel

Mária Kollárová, rod. Sklenková alias Mališová

Narodenie: 19. 04. 1883, Pitelová 55

Úmrtie: zomrela

Anna Hudecová, rod. Sklenková alias Mališová

Narodenie: 11. 01. 1886, Pitelová 11

Úmrtie: zomrela

Ján Sklenka alias Mališ

Narodenie: 16. 04. 1890, Pitelová 11

Úmrtie: zomrel

Jozef Sklenka alias Mališ (72)

Narodenie: 08. 02. 1893, Pitelová 11

Úmrtie: 23. 12. 1965

Karol Sklenka alias Mališ (60)

Narodenie: 17. 04. 1895, Pitelová 11

Úmrtie: 17. 04. 1955

Rodičia

Leopold Kubík alias Minka (53)

Narodenie: 09. 11. 1828, Pitelová

Úmrtie: 16. 01. 1882, Pitelová 55 (Astma)

Mária Kubíková, rod. Radolfiová (61)

Narodenie: 18. 03. 1826, Pitelová

Úmrtie: 05. 01. 1888, Pitelová 11 (Zvracanie krvi a následné zadusenie)

Starí rodičia

Štefan Kubík alias Minka (39)

Narodenie: 21. 08. 1802, Pitelová

Úmrtie: 11. 07. 1842, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Novodomcová

Narodenie: 02. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Radolfi (58)

Narodenie: 20. 01. 1802, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1860, Lovčica 12 (Zápal pľúc)

Anna Radolfiová, rod. Podhorová (36)

Narodenie: 22. 02. 1806, Pitelová

Úmrtie: 15. 12. 1842, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.