Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kollárová, rod. Sklenková alias Mališová

Narodenie
19. 04. 1883, Pitelová 55
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný

Dátum sobáša: 24. 04. 1901

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 18

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Peter Kollár alias Piatrik/Páločný (69)

Narodenie: 19. 05. 1904, Pitelová

Úmrtie: 1974

Vincent Kollár alias Piatrik/Páločný (40)

Narodenie: 15. 03. 1908, Pitelová

Úmrtie: 1949

Anna Námešná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (74)

Narodenie: 18. 12. 1909, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1984

Mária Čabáková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (64)

Narodenie: 03. 07. 1913, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1978

Helena Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie: 22. 11. 1916, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Margita Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie: 20. 12. 1919

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Sklenka alias Mališ

Narodenie: 26. 12. 1857, Pitelová 11

Úmrtie: zomrel

Paulína Sklenková, rod. Kubíková alias Minková (41)

Narodenie: 22. 12. 1862, Pitelová 56

Úmrtie: 02. 12. 1904, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Sklenka alias Mališ (39)

Narodenie: 27. 05. 1825, Pitelová

Úmrtie: 18. 05. 1865, Pitelová 11 (Tuberkulóza)

Mária Páchniková Sklenková, rod. Kubíková (45)

Narodenie: 13. 03. 1817, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1862, Pitelová 9 (Následky pôrodu)

Leopold Kubík alias Minka (53)

Narodenie: 09. 11. 1828, Pitelová

Úmrtie: 16. 01. 1882, Pitelová 55 (Astma)

Mária Kubíková, rod. Radolfiová (61)

Narodenie: 18. 03. 1826, Pitelová

Úmrtie: 05. 01. 1888, Pitelová 11 (Zvracanie krvi a následné zadusenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.