Rodokmeň obce Pitelová

Anna Golhová Krausová, rod. Piatriková (45)

Narodenie
23. 06. 1799, Pitelová
Úmrtie
24. 10. 1844, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
26. 10. 1844, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Golha alias Farštiak

Dátum sobáša: 17. 11. 1817

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 18

Juraj Kraus

Dátum sobáša: 11. 11. 1839

Vek ženícha: 60

Vek nevesty: 40

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Golha alias Farštiak (58)

Narodenie: 27. 06. 1821, Nevoľné

Úmrtie: 08. 02. 1880, Bartošova Lehôtka (Vodnatieľka)

Mária Sklenková, rod. Golhová alias Farštiaková (39)

Narodenie: 16. 05. 1824, Nevoľné

Úmrtie: 05. 08. 1863, Pitelová 30 (Tuberkulóza)

Martin Golha alias Farštiak

Narodenie: 08. 11. 1825, Nevoľné

Úmrtie: zomrel

Štefan Golha alias Farštiak

Narodenie: 11. 07. 1827, Nevoľné

Úmrtie: zomrel

František Golha alias Farštiak

Narodenie: 25. 11. 1830, Nevoľné

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Piatrik (51)

Narodenie: 26. 09. 1770, Pitelová

Úmrtie: 06. 10. 1821, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Sklenková (49)

Narodenie: 25. 12. 1771, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1821, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Piatrik (64)

Narodenie: 1720, Pitelová

Úmrtie: 30. 04. 1784, Pitelová

Mária Piatriková, rod. Bartošová

Narodenie: 28. 04. 1745, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrela

Michal Sklenka (60)

Narodenie: 1744, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1804, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mojžišková (64)

Narodenie: 1743, Jastrabá

Úmrtie: 22. 07. 1807, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.