Rodokmeň obce Pitelová

Michal Mališ (50)

Narodenie
25. 09. 1777, Pitelová
Úmrtie
16. 12. 1827, Pitelová
Pohreb
18. 12. 1827

Manželstvá (4)

Mária Mališová, rod. Kotvanová

Dátum sobáša: 26. 11. 1809

Vek ženícha: 32

Vek nevesty: 33

Veronika Mališová, rod. Ďurková

Dátum sobáša: 21. 06. 1812

Vek ženícha: 34

Vek nevesty: 28

Mária Mališová, rod. Halamová

Dátum sobáša: 30. 11. 1816

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 26

Deti (10)

Helena Záhorcová Behanovská Karkušová, rod. Mališová (37)

Narodenie: 01. 04. 1799, Pitelová

Úmrtie: 23. 04. 1836, Bartošova Lehôtka

Ján Mališ (1 mes.)

Narodenie: 13. 05. 1801, Pitelová

Úmrtie: 28. 06. 1801, Pitelová

Jozef Mališ

Narodenie: 11. 02. 1803, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Mališová (1)

Narodenie: 22. 01. 1808, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1809, Pitelová

Štefan Mališ

Narodenie: 03. 07. 1813, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Mališ (1)

Narodenie: 04. 07. 1816, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1817, Pitelová

Jakub Mališ

Narodenie: 15. 07. 1818, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Juraj Mališ (9 mes.)

Narodenie: 06. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 28. 12. 1821, Pitelová

Mária Mališová (4)

Narodenie: 30. 05. 1823, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1828, Pitelová

Ján Mališ (1)

Narodenie: 22. 06. 1827, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1828, Pitelová

Rodičia

Pavol Mališ, rod. Šimun

Narodenie: 11. 01. 1753, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Sklenková, rod. Mališová (42)

Narodenie: 15. 03. 1752, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1795, Pitelová

Starí rodičia

Štefan Mališ (47)

Narodenie: 1720, Pitelová

Úmrtie: 11. 07. 1767, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.