Rodokmeň obce Pitelová

Michal Mališ (50)

Narodenie
25. 09. 1777, Pitelová
Úmrtie
16. 12. 1827, Pitelová
Pohreb
18. 12. 1827

Manželstvá (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Mališová, rod. Kotvanová

Dátum sobáša: 26. 11. 1809

Vek ženícha: 32

Vek nevesty: 33

Veronika Mališová, rod. Ďurková

Dátum sobáša: 21. 06. 1812

Vek ženícha: 34

Vek nevesty: 28

Mária Mališová, rod. Halamová

Dátum sobáša: 30. 11. 1816

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 26

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Záhorcová Behanovská Karkušová, rod. Mališová (37)

Narodenie: 01. 04. 1799, Pitelová

Úmrtie: 23. 04. 1836, Bartošova Lehôtka

Ján Mališ (1 mes.)

Narodenie: 13. 05. 1801, Pitelová

Úmrtie: 28. 06. 1801, Pitelová

Jozef Mališ

Narodenie: 11. 02. 1803, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Mališová (1)

Narodenie: 22. 01. 1808, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1809, Pitelová

Štefan Mališ

Narodenie: 03. 07. 1813, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Mališ (1)

Narodenie: 04. 07. 1816, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1817, Pitelová

Jakub Mališ

Narodenie: 15. 07. 1818, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Juraj Mališ (9 mes.)

Narodenie: 06. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 28. 12. 1821, Pitelová

Mária Mališová (4)

Narodenie: 30. 05. 1823, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1828, Pitelová

Ján Mališ (1)

Narodenie: 22. 06. 1827, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1828, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Mališ, rod. Šimun

Narodenie: 11. 01. 1753, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Sklenková, rod. Mališová (42)

Narodenie: 15. 03. 1752, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1795, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Mališ (47)

Narodenie: 1720, Pitelová

Úmrtie: 11. 07. 1767, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.